PONZIO PF 152 PPOŻ. EI30, EI60

To system ścian osłonowych słupowo-ryglowych PF 152 o klasyfikowanej do klasy EI 60 oraz EI 30 odporności ogniowej.

Można przy jego pomocy wykonać przeciwpożarowe ściany osłonowe z pasami między kondygnacyjnymi przeszklonymi i nieprzeziernymi oraz zastosować szyby ogniochronne klasy EI 30 lub EI 60 (pojedyncze lub w zespoleniu) dowolnego producenta.

Nośność konstrukcji w warunkach pożaru jest gwarantowana przez wewnętrzne aluminiowe kształtowniki wzmacniające z wkładami ogniochronnymi, a także przez specjalne złączki typu rygiel-słup. Natomiast taśmy pęczniejące chronią przekładki termiczne oraz uszczelniają połączenia między konstrukcją a szybami lub innymi wypełnieniami nieprzezroczystymi.

Jest także możliwość zaprojektowania specjalnej konstrukcji fasadowej z drzwiami jedno- lub dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej.

Dopuszczenia
1561/10/RO3NP „Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian osłonowych systemu Ponzio PF152 w konfiguracji pełnej i częściowej firmy Ponzio Polska Sp .z o.o.”.
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej LBO-576-K/14.