PONZIO PF152 PPOŻ. EI 30, EI 60

To system ścian osłonowych słupowo-ryglowych PF 152 o odporności ogniowej. Po przeprowadzeniu badań przy nagrzewaniu od strony wewnętrznej i zewnętrznej, został zakwalifikowany do klasy EI 60 oraz EI 30. W systemie można wykonywać przeciwpożarowe ściany osłonowe z pasami międzykondygnacyjnymi przeszklonymi i nieprzeziernymi. W celu wykonania wypełnień przezroczystych można zastosować szyby ogniochronne klasy EI 30 lub EI 60 (pojedyncze lub w zespoleniu) większości marek.

Nośność konstrukcji w warunkach pożaru gwarantują wewnętrzne aluminiowe kształtowniki wzmacniające z wkładami ogniochronnymi wraz ze specjalnymi złączkami rygiel‒słup. Z kolei taśmy pęczniejące zabezpieczają przekładki termiczne oraz uszczelniają połączenia między konstrukcją a szybami. Tworzą w ten sposób element o dużej trwałości i izolacyjności ogniowej.

Istnieje możliwość wykonania konstrukcji fasadowej z drzwiami jedno- i dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej.

Dopuszczenia
1561/14/R53NP „Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian osłonowych systemu Ponzio PF152 w konfiguracji pełnej i częściowej firmy Ponzio Polska Sp .z o.o.”.
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej LBO-576-K/14.