Charakterystyka systemów przeciwpożarowych

Zagrożenia związane z pojawianiem i rozprzestrzenianiem się ognia stanowią duże niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników budynku. Podstawowymi czynnikami ryzyka są wysoka temperatura, wydzielany podczas palenia się dym, a także płomienie. Obrażenia mogą jednak pojawić się także w przypadku utraty stabilności konstrukcji obiektu lub uszkodzenia jego elementów. Przepisy wymagają więc stosowania odpowiednich systemów przeciwpożarowych. Przyjrzyjmy się temu, jakie rozwiązania mogą być użyte i czym się wyróżniają.

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe to systemy bezpieczeństwa czynnego oraz biernego. Do pierwszej kategorii zalicza się systemy sygnalizujące pojawienie się ognia, które umożliwiają ewakuację, a także urządzenia ułatwiające odprowadzanie dymów oraz pozwalające na rozpoczęcie akcji gaśniczej np. tryskacze. Elementy zabezpieczeń biernych to natomiast wszelkiego rodzaju przegrody, które powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia wewnątrz obiektu i zwiększają wytrzymałość konstrukcji. Do tej grupy zalicza się m.in. różnego typu okładziny i powłoki ograniczające rozgrzewanie się użytych materiałów, a także drzwi, ścianki oraz przepusty, dzięki którym przez ściany lub stropy można przeprowadzić niezbędne do normalnego funkcjonowania budynku instalacje.

Stolarka przeciwpożarowa

Stolarka przeciwpożarowa to zarówno drzwi przeciwpożarowe, jak i wszelkiego rodzaju ścianki i przeszklenia. Drzwi przeciwpożarowe to konstrukcje, które gwarantują możliwość skorzystania z drogi ewakuacyjnej i opuszczenie zagrożonego obszaru, rolą ścianek jest natomiast powstrzymywanie wzrostu temperatury, przenikania dymu oraz płomieni. Muszą one mieć wymaganą w konkretnym przypadku klasę odporności ogniowej, a więc szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej oznaczanej jako E i podawanej w minutach, a także dymoszczelności, jak również przepuszczalności promieniowania cieplnego. Parametry te są osiągane za sprawą odpowiedniego doboru profilów aluminiowych, pakietów szybowych oraz uszczelnień i okuć.